News
News

r. 2016, Izrael

V současné době se uskutečňuje příprava další řádné expedice do Izraelu, kde se budou rozpracovávat metody elektromagnetického pulzního hyperširokého pásmového sondování pro řešení úkolů v zemědělství a územního plánování.

 

r. 2016, Tomská státní polytechnická vysoká škola

Dne 08.12.2015 se konala obhajoba doktorské dizertace Boltincevym Vladimírem Borisovičeem (zástupce generálního ředitele pro vědecko-badatelskou činnost ZAO (Uzavřená akciová společnost) "Vědecko-technický podnik "Geodizond") s tématem: "Přístrojový a programový komplex elektromagnetického pulzního hyperširokého pásmového sondování podpovrchových prostorů".

REFERÁT DIZERTACE

Byl vypracován aparátový a programový komplex hyperširokého pásmového sondování pro výzkum a kontrolu základových povrchů pomocí výkonných nanosekundních impulzů. Linka generatorů na základě driftových diodů s prudkým obnovením, která byla vypracována podle určitých technických podmínek, zabezpečuje hloubku kontroly struktury základových povrchů až do 130 m. Pro linku generátorů jsou vypracovány tři druhy širokých pásmových antén pro podpovrchové sondování, které jsou nehomogenní mikropásmové, monopólové a tenkodrátěné (strunné) o odpovídají základovému povrchu v pásu od 1 MHz až 500 MHz při kvocientu vertikální vlny s nápětím méně než 1.85. Díky realizaci v přijímači režimu akumulace informačně měřící systém komplexu se charakterizuje zvýšenou odolnosti proti poruchám, a také díky odmítnutému použití signálu synchronizace, který se vytváří v generátoru vycházejících impulzů a mající sklon k vlivu synchornních poruch, a zároveň díky přechodu v aparátové soupravě ke synchronizaci od okamžiku obdržení maximálního signálu ze základového povrchu.

Byly rozpracovány metody přetvoření časových signálů na základě informačně entropických kritérií, která umožňují litologicky rozlišovat základové povrchy podle výsledků měření v každém jednotlivém povrchovém bodě.

 

Základní směry činnosti ZAO (Uzavřená akciová společnost) Vědecko-technický podnik Geodisond

  • Výzkum základové půdy, základů a nosných konstrukcí budov a staveb;
  • Vykonání geofyzických výzkumů při výstavbě automobilových cest a železničních tunelů, mostů, mostových přechodů, sběračů atd.;
  • Vyhledávání vad v komplikovanýc hydrotechnických staveních (jezy, mosty, kráze a pod.) a v různých betonových konstrukcích (piloty, základy a pod.);
  • Určování polohy ukrytých inženýrských staveb a komunikací;
  • Archeologické výzkumy;
  • Průzkum naleziští;
  • Určovaní obrysů půdy zašpiněné tekutými uhlovodíkovými sloučeninami (ropou, mazutem atd.);
  • Určování a hodnocení vodonosných vrstev;
 

Oznámení

  

V současné době se vykonávají práce v oblasti horního ekologického monitoringu před čelem štoly  při výstavbě dvoukolejové traťového úseku tunelu Něvsko-Vasileostrovské linky od základové jámy na ul. Turistská až do stanice Novokrestovskaja, včetně stanice ul. Savuškina.

 

fotografie ze dne 25. března 2016. Vykonání prací pro kalibraci zařízení.

fotografie ze dne 09. ledna 2016 

fotografie ze dne 12. ledna 2016