Partners
Partners

 

 

Základní druhy činnosti OAO (Otevřená akciová společnost) LENMETROGIPROTRANS 

Prioritním směrem činnosti ústavu je kompletní projektování metra, železničních tunelů a objektů jejich infrastruktury.

Praktická zkušenost a abscence potřebních pracovniků umožňuje ústavu vykonávat činnost generálního projektanta a také shromažďovat a připravovat původní údaje během projekční etapy.

Činnost ústavu se uskutečňuje na základě získaných licencí od Federální agentury pro stavebnictví a bytové a komunální hospodářství, Státní městské kontrolní služby Ruska, Státní správy protipožární služby Ministerstva pro mimořádné situace Ruska, Správy Federalní bezpečnostní služby Ruska, které platí na celém území Ruska pro objekty I. a II. úrovně zodpovědnosti, včetně oblastí se zvláštně komplikovanými geologoklimatickými podmínkami.

Společnost OAO Lenmetrogiprotrans je zapsána do Státního rejstříku samospravných organizací, oprávněných vykonávat práce a inženýrské činnosti, které mají vliv na bezpečnost objektů generální výstavby.

Druhy projektových prací v rámci přípravý projektové dokumentace, které jsou povoleny na základě osvědčení o povolení samosprávné organizace Projektové organizace Severozápadu:

• Práce pro přípravu schémy plánového zařízení pozemku
• Práce pro vypracování architektonických řešení 
• Práce pro vypracování konstrukčních, objemových a plánovaných řešení
• Práce pro přípravu projektu organizace prací v rámci bouracích prací nebo demontáže objektů
• Práce pro organizaci akcí v oblasti ochrany okolí
• Práce pro organizaci akcí v oblasti zabezpečení požární bezpečnosti
• Práce pro organizaci akci v oblasti umožnění přísstupu invalidů
• Práce pro přípravu pásu pro výstup lineárních objektu
• Práce pro přípravu podkladů spojených se zabezpečením bezpečnosti budov a staveb v rámci části „Jiná dokumentace pro případy určené federálními zákony“
 
Druhy prací, které jsou povoleny na základě osvědčení o povolení samosprávné organizace Sdružení projektových organizací dopravního odvětví:
 

• Práce pro přípravu údajů o inženýrských zařízeních, sítích inženýrsko-technického zabezpečení, seznamu inženýrských a technických akcí, technologická řešení

• Práce pro přípravu projektu organizace výstavby

• Práce pro rozpracování technologických a konstručních řešení lineárního objektu

_______________________________________________________________________________O společnosti

ООО (Společnost s ručením omezeným) МТ group je společnosstí, která se úspěšně rozvíjí a je usměřená na oblast výzkumu a projektování stavebních konstrukcí budov a staveb, a také vykonává stavební a montážní práce. Původně vývoj obchodní činnosti společnosti MT Group se vztahoval na sféru průmyslového, obchodního a soukromého stavebnictví. Společnost už má za sebou zkušenost realizace projektů různých úrovní komplikovanosti: průmyslové objekty, skladovací prostory, státní úřady. Odborníci naše společnosti s vysokou kvalifikací a bohatou zkušeností dokáží vykonat hodnocení technického stavu stavebních konstrukcí a poskytnout poraděnské služby pro další údržbu a zabezpečení bezpečnostního stavu objektů s ohledem na vyskytnuté vady a poruchy.

______________________________________________________________

·       

Základní druhy činnosti

 

Komplexy hlavních čístících zařízení vodovodu a kanalizace a také jejich jednotlivé prvky;

Městské dálnice a průjezdy a jijich úplné zařízení;

Tunely s různým určením;

Mosty, cestní sítě, dopravní a rozvázání pro dopravu a chodce, nábřeží;

Všechny druhy inženýrských sítí a komunakací: zabezpečení vodou, kanalizace, tepelné rozvody, kablové linky, technické prostředky řízení;

Zabezpečení podniků a kotelní plynem;

Tramvajové koleje, kontaktní sítě pro tramvaje a trolejbusy;

Ochrana podzemních zařízení proti elektrické korozi.