Služby
Služby

Společnost vykonává následující práce:

Vyšetřování půdy základů a nosných konstrukcí budov a staveb
Geofyzické výzkumy při výstavbě automobilových a železničních tunelů, mostů, mostových stropů, sběračů a pod.
Geofyzické průzkumy při vyhledávání a rozpracování minerálních ložisek
Vyšetření ukrytých podzemních staveb a vedení, archeologických pozůstatků s cílem určit jejich místo nacházení a odhodnotit jejich fyzický stav
Předběžné geologické a geofyzické vyšetření štol tunelů
 
Přitom se dá zjistit další zvláštnosti struktury a konstrukce objektů:
Krasové dutiny a prázdnosti
Tektonické porušení a zlomy
Vodonosné vrstvy 
Vady v konstrukcech betonových staveb včetně hrází vodních elektráren, mostů,přístaviští a pod.
Místa drenáže tlakových vod v betonových a půdních hrázích hydrotechnických staveb
Místa znečištění půdní vrstvy ropovými výrobky, radioaktivními prvky
 
Všechny výše uvedené druhy prací se vykonávají na základě Osvědčení samosprávné organizace o povolení vykonávat druhy prací, které mají vliv na bezpečnost objektů základního stavebnictví, včetně zvlášť nebezpečných a technicky náročných stavebních objektů (obeznámit se s dokumentem můžete tady)