Seznam publikací
Seznam publikací

Seznam publikací

 • Bezrodniy K.P., Boltinzev V.B., Efanov V.M., Iljakhin V.N., Tolstobrov M.G. An advanced underground imaging radar //Proceedings of the World Tunnel Congress '99. -Norway, Oslo, 1999. -PP. 31-34.

Bezrodnij К.P., Nagornij S.Y., Boltincev V.B., Iljachin V.N., Jefanov V.M. O nových geofyckých metodách výzkumu horských masivů // Jubilejní vědecko-technická konference Podzemní stavebnictví na přelomu XXI století.- Moskva: 2000.-Str. 159-164.

Bezrodnyj K.P., Bespalov P.N., Boltincev V.B., Iljachin V.N. Rozpracování technologie radiolokačního výzkumu betonových a železobetonových konstrukcí s cílem objevit porušení homogennosti betonu (prasklin a prasklinových zón, úseku s oslabeným upevněním), vytvoření automatizačního měřícího komplexu -Sankt-Petěrburg, 2004.-72str. – Článek v Celoruském vědecko-technickém informačním centru 26.01.2004, č. 01.200 315448.
Boltincev V.B., Iljachin V.N., Bezrodnyj K.P., Nagornyj S.J., Kriklenko К.А., Skakun A.P. Geofyzické metody pro shodnocení inženýrských a geologických podmínek apevnosti hornin před porubem během výstavby tunelů //Mezinárodní konference Tunelové stavebnictví v Rusku a SNS na počátku století.- Moskva: 2002.-Str. 441-444.
Boltincev V.B., Iljachin V.N., Jefanov V.M. Metoda hyperširokého pásmového podpovrchového sondování // Vědecko-praktická konference "Georadar-2002".- Moskva:Мoskevská státní univerzita, 2002.- Str. 9-11
Boltincev V.B. Automatizace výzkumných prací pomocí metody HŠP sondování //Automatizační technologie výzkumu a projektování. - 2002, č. 4-5. -Str. 141-144
Boltincev V.B. Aplikace metody maximální entropie v kontrolních systémech // Kontrola a diagnostika celkové techniky: Sborník vědeckých prací, Díl č.1.- Moskva: 1989.- Str.13 -15.
Boltincev V.B. Použití informačního kritéria v robustní nelineární filtraci radiolokačních signálů v případě výskytu negaussových eliminací // Problémy zvýšení efektivity zpracování radiolokačních systémů a použití radiotechnických systémů: Sborník vědeckých prací , Díl č.2.-Oděsa: 1990. - Str.62-63.
Boltincev V.B., Ljutynskij I.J., Čapčaj A.A. Zpracování výsledků měření na základě informačního přístupu k výběru hypotézy o druhu jejich zákonu rozšiření // Problémy strojírenství a automatizace.- 1990.- č. 3(33).- Str.67-68.
Boltincev V.B., Ljutynskij I.J., Čapčaj А.А. Aplikace variačních úkolů pro kompenzaci dynamické odchylky informačního měřícího komplexu // Problémy strojírenství a automatizace. - 1990. № 6(36).- Str.36-40.
Vlasov V.M., Iljachin V.N., Boltincev V.B., Kondratěnko P.V. Aplikace motody hyperširokého pásmového sondování při výzkumu inženýrských stavení. – Bezpečnost energetických stavení // Vědecko-technický a průmyslový sborník, vydání č. 14. -Moskva: 2004. - Str.129-138.
Patent č. 2144682, Ruská federace, 7 G 01 S 13/02. Způsob radiolokačního sondování geologického rozídlu. / Boltincev V.B.; žadatel a vlastník patentu Boltincev V.B. - №99104111/09 begin_of_the_skype_highlighting 99104111/09 end_of_the_skype_highlighting; žádost ze dne 01.03.1999; zveřejněno dne 20.01.00, bulletinu č. 2. - 12 Str.
Osvědčení o užitočném modelu č. 28289, Ruská federace, 7 H 01 Q 7/00. Antena na podpovrchové sondování./ Boltincev V.B.; žadatel a vlastník patentu ZAO (Uzavřená akciová společnost) Vědecko-technický podnik Geodisond. –č. 2002126446/20; žadost ze dne 07.10.02; zveřejněno dne 10.03.03, Bulletin č.7. - Moskva: 2003.- 4Str.
Osvědčení o užitočném modelu č. 27228, Ruská federace, 7 G 01 S 13/02. Zařízení pro určení reliéfu horizontální vrstevnatého řezu./ Boltincev V.B., Iljachin V.N., Bezrodnyj K.P., Jefanov V.M.- žadatel a vlastník patentu ZAO (Uzavřená akciová společnost) Vědecko-technický podnik Geodisond. –č. 2002118960/20; žádost ze dne 15.07.02; zveřejněno dne 10.01.03, Bulletin č.1. - Moskva: 2003.- 4Str.
Osvědčení o užitočném modelu č. 27233, Ruská federace, 7 G 01 N 29/24. Zařízení pro určení reliéfu horizontálního vrstevnatého řezu. / Boltincev V.B., Iljachin V.N., Bezrodnyj K.P., Jefanov V.M. žadatel a vlastník patentu ZAO (Uzavřená akciová společnost) Vědecko-technický podnik Geodisond. –č. 2002118961/20; žádost ze dne 15.07.02; zvěřejněno dne 01.01.03, Bulletin č.1.- Moskva: 2003. -4Str.
Patento pro užitočný model č.30439, Ruská federace,G 01S 13/02. Zařízení pro identifikaci podpovrchových struktur a lokálních objektů v nich. / Iljachin V.N.; žadatel a vlastník patentu ZAO (Uzavřená akciová společnost) Vědecko-technický podnik Geodisond. –č.2002126154; žádost ze dne 01.10.2002; zveřejněno dne 27.06.2003, Bulletin č.18. - 2 Str.
Patent na vynález č. 2244944, Ruská federace, G 01 S 13/02, G 01 V 3/12. Způsob identifikace podpovrchových struktur a lokálních objektů v nich. / Iljachin V.N.; žadatel a vlastník patentu ZAO (Uzavřená akciová společnost) Vědecko-technický podnik Geodisond. – č.2002126082/09; žádaost ze dne 01.10.2002; zveřejněno dne 20.01.2005, Bulletin č.2.-3Str.