Seznam projektů
Seznam projektů

1) Neustále profilování mnohokanálových systémů;

2) Přechod k analogovým číslicovým měničům rozvedeným kanály a prostorovým a časovým měničům s cílem formování postupu řešení úkolů;
3) Určení polohy uhlevodíkových vrstev na území ropových závodů, natankovacích báz a terminálů;
4) Zmenšení rozměru přijímacích a vysílacích anten pomocí použití nových kompozitních materiálů;
5) Určení optimálních parametrů vycházejícího signálu pro řešení konkretních úkolů;
6) Aplikace podvodního komplexu EVP HŠP sondování do řešení průmyslových úkolů.